โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

โรงเรียนได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานโครงการกิจกรรม โดยมีกิจกรรมทำบุญห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่ พิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จากตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชมรมผู้ปกครอง และตัวแทนแม่ค้า ร้านค้าในโรงเรียน

24 พฤษภาคม  2558 

{gallery}act/050{/gallery}

Message us