กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครูผู้สอนสั่ง ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้

11  มิถุนายน  2558

{gallery}act/053{/gallery} 

Message us