โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เพื่อพัฒนาการศึกษา

“การศึกษาเปลี่ยนชีวิต  การพัฒนาความคิดเปลี่ยนอนาคต” ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาให้กับผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ วิทยากรโดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ (ดร.จากกองขยะ) 

13 มีนาคม 2559

{gallery}act/059{/gallery}

Message us