พิธีไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรม พิธีวันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครูในการประสิทธิ์ประสาทการวิชาความรู้และให้การอบรมสั่งสอนศิษย์

๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐

{gallery}act/080{/gallery}

Message us