กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ จัดกิจกรรมว่าพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นวันพ่อแห่งชาติเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

2 ธันวาคม 2558

{gallery}act/058{/gallery}

Message us