กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตัวแทนแม่ดีเด่นแต่ละชั้นเรียนรับเกียรติคุณบัตรแม่ดีเด่นประจำปี

11 สิงหาคม 2558

{gallery}act/056{/gallery}

Message us