พิธีเปิดโครงการฝึกทักษะชีวิตของผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ

คุณอมร  อายุปัน  ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกทักษะชีวิตผู้เรียนด้านการป้องกันภัยทางน้ำ โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

2 กรกฎาคม  2558

 

Message us