ฝูงบิน 416 มอบอุปกรณ์กีฬา

นาวาอากาศเอกเกษม  ความคุ้นเคย และคณะฯ  ตัวแทนหน่วยงานทหารอากาศ จากฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 

30  มิถุนายน  2558

Message us