ยินดีกับคนเก่งเทศบาล 4 สันป่าก่อ

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของ 2 คนเก่ง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกีฬาเปตองคู่หญิง  รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่ชลบุรีเกมส์  จ. ชลบุรี

29  มกราคม  2557

เด็กหญิงธนาพร  สนิท และ เด็กหญิงอริสรา  สารมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการฝึกซ้อม ของครูสมยศ  ใจทน และ ครูปวีณา แสนกันทา จากชลบุรีเกมส์ จ.ชลบุรี

 

 

Message us