รางวัลชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “ชนะเลิศ”

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ จ.ตาก

และได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ

10 กรกฎาคา 2561

 

 

Message us