พิธีไหว้ครู

โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน “พิธีไหว้ครู”

เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู

14 มิถุนายน 2561

{gallery}act/092{/gallery}

Message us