ยินดีกับเด็กเก่งเทศบาล ๔ ที่ได้รับความช่วยเหลือ จากเทศบาลนครเชียงราย

เรื่องเล่าจาก….นายวันชัย จงสุทธนามณี 

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

        มีอยู่วันหนึ่งได้ไปตรวจราชการที่โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้รับฟังทุกปัญหาเพื่อจะได้นำกลับมาแก้ไขและต่อยอดให้โรงเรียนได้มีการเรียนการสอนที่ดีมากขึ้น ในการตรวจเยี่ยมครั้งนั้นทางคณะครูได้แจ้งว่ามีนักเรียนชื่อ เด็กชายอ่อง ฮินดู มีผลการเรียนดีมาก ไปแข่งขันทางวิชาการในด้านต่าง ๆ จนได้รับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น รางวัล เหรียญทองแดง ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามโครงการแข่งขันคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น , ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ระดับภาคเหนือ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6ระดับประเทศ จังหวัดภูเก็ต ,ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562, ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

ซึ่งแต่ละรางวัลถือว่าไม่ธรรมดา แต่ทว่า เด็กชายอ่อง ฮินดู ยังขาดความเป็นคนไทย เพราะถึงแม้จะเกิดในประเทศไทยก็ตาม แต่บิดามารดาถือสัญชาติเมียนมาร์       ทางคณะครูเห็นว่า เด็กมีความเก่งและขยันในการเรียน และยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มาอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้มีการช่วยเหลือตามกระบวนการของกฏหมาย ที่จะขอสัญชาติไทยให้กับ เด็กชายอ่อง ฮินดู

        นายวันชัย จงสุทธานามณีในฐานะนายกเทศมนตรี ได้ประสานงานกับทางที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการดำเนินการตามกระบวนการของกฏหมมาย 

        ล่าสุดทาง นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย รับเรื่อง พร้อมให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน โดยส่งเรื่องมาจากสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย เพื่อสอบประวัติ และเสนอเข้ามาทางอำเภอเมืองเชียงราย ในการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป เพราะถือว่าเด็กสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงรายอย่างมาก และยังเชื่ออีกว่า อนาคตจะสามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงราย ไปแข่งขันระดับโลกได้อย่างแน่นอน

        ปัจจุบัน น้องอ่อง ฮินดู ได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการต่อไป

Message us