นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาธรรมชาติทางทะเล จังหวัดชลบุรี

นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ไป “ศึกษาธรรมชาติทางทะเล” จ.ชลบุรี นักเรียนทุกคนได้รับความรู้ ความสุข สนุกสนานกันทุกคน

17 – 20 ตุลาคม 2557

{gallery}act/042{/gallery}

Message us