ยินดีกับนักเรียนที่ได้รบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับกลุ่มเทศบาล

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแแทนไปร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาค จ.แพร่ ดังนี้

ชนะเลิศโครงงานสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชนะเลิศโครงการสาระภาษาไทย

ชนะเลิศโครงงานสาระวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศการประกวดร้อยมาลัย

ชนะเลิศการประกวดรำวงมาตรฐานลิศ

ชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

21  พฤษภาคม  2558 

{gallery}act/049{/gallery}

Message us