ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 

 

ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน  50 ทุน  และท่านได้พบปะกับผู้ปกครงนักเรียน มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การบริหารของท่านวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นายมงคล ใบแสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้แจ้งนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนในด้านครู ด้านนักเรียนและด้านสถานศึกษา ในการอบรมครั้งนี้ผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมโครงการอบรมเป็นอย่างมาก{gallery}act/088{/gallery}

Message us