รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น รุ่นที่ 1

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ สถานศึกษาส่งเสริมการอ่านดีเด่น รุ่นที่ 1 โครงการ “อ่านสร้างสุข” ในโรงเรียนและสถานศึกษา ประจำปี 2556

25 กรกฎาคม 2557

Message us