ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย

เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา ครูผู้ฝึกสอน นางปฤญาฑร  ฝั้นพรม ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

3 กรกฎาคม 2557

Message us