ยินดีกับรางวัลชนะเลิศ การพูดสุนทรพจน์

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งเทศบาล ๔

เด็กหญิงวันวิสาข์ จอมนงค์ ชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ครูผู้ควบคุม ครูปฤญาฑร  ฝั้นพรม ซึ่งจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศต่อไป

3 กรกฎาคม 2557

Message us