🏆ขอแสดงความยินดี🥇กับคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ขอแสดงความยินดี

🥇

คนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

ด.ช กฤษณะ ไชยวงค์ นักเรียน ชั้น ป.๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ตัวแทนนักกีฬาของ จ. เชียงราย ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ณ จังหวัดลำพูน
✨ได้รับรางวัล 🏆รองชนะเลิศ อันดับ ๒ กีฬาเปตอง ประเภทเยาวชน
นางอิศราพร อุปิน ครูผู้ฝึกซ้อมนักกีฬา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us