รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข

จากการเข้าร่วมโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา โรงเรียนได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในงานโครงการและกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

วันที่ 3 เมษายน 2558

{gallery}act/048{/gallery}

Message us