กิจกรรมศึกษาดูงาน “โครงการพัฒนาศัยกภาพคณะกรรมการสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบา 4 สันป่าก่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔  สันป่าก่อ ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.อุบลราชธานี โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล และ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จ. ขอนแก่น

วันที่ 7 – 11  พฤศจิกายน   2558 

{gallery}act/057{/gallery}

Message us