พิธีทำบุญอาคารอเนกประสงค์

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๕๙ น. นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในงานทำบุญอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมงานทำบุญในครั้งนี้

{gallery}act/072{/gallery}

Message us