นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมประเพณีทางศาสนากับชุมชน “ประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง”

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมประเพณีทางศาสนากับชุมชน “ประเพณีเดือน ๑๒ เป็ง” ร่วมทำบุญตักบาตร และอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ตามประเพณีล้านนา

ณ วัดดอยพระบาท

๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

Message us