🏆ชื่นชมคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ🏆 #CRMS4

🏆ชื่นชมคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ🏆

เด็กหญิงอัลชลีภัสร์ งามมะเริง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

🥋ชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันเทควันโด รุ่นน้ำหนัก 25-27 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 

Message us