โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารผ่านระบบVIdeo   Conference กับ อพวช 

ขอขอบคุณคณะทีมงานจากอพวช.ที่ตั้งใจทำงานเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน เด็กๆตั้งใจและสนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้

14 กรกฎาคม 2559

{gallery}act/067{/gallery}

Message us