กิจกรรมเข้าค่ายนักคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์

กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมค่ายนักิคดประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อนำไปพัฒนาความรู้ต่อไป

24 กันยนยน 2559

{gallery}act/068{/gallery}

Message us