ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3 / 2557

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 / 2557 เพื่อประชุม ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

 

6 พฤศจิกายน  2557

{gallery}act/043{/gallery}

Message us