กิจกรรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา

กิจกกรมรมค่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อกันมา เช่น การทำอาหารพื้นบ้านชาวไทยใหญ่ การแสดงฟ้อน นก-โต  ประวัติความเป็นมาของชุมชนในอดีตจนถึงปัจจุบัน =6,ชุมช==งงงงงช

30 สิงหาคม  2556

 {gallery}act/028{/gallery}

 

Message us