กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

       เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย  โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เรียนรู้

20 สิงหาคม  2555

{gallery}act/009{/gallery}

 

 

Message us