วันไข้เลือดออกอาเซียน” ( ASEAN Dengue Day)

📸 ประมวลภาพกิจกรรม 📹

“วันไข้เลือดออกอาเซียน” ( ASEAN Dengue Day)

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ทำกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลายในบริเวณโรงเรียนและทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ประกวดผลงานศิลป์พิชิตยุงลาย เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน”

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us