การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้มานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมฯ โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมทั้งแบบเอกสารและจัดเป็นนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานให้คณะกรรมให้คำแนะนำ พัฒนางานต่อไป

15  กุมภาพันธ์ 2560

{gallery}act/078{/gallery}

Message us