ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมผู้ปกครองนักเรียน

นายปรีชา  อนุรักษ์  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

 โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การนำของนายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายธีระวัฒน์  สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมและการดูแลบุตรหลาน ในกาจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ารับการอบรมเป็นอย่างดีจากทางคณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูผู้ปกครองนักเรียน

3 มิถุนายน  2560

{gallery}act/079{/gallery}

Message us