ยินดีกับนักเรียนเก่ง อปท.

เด็กชายอ่อง ฮินดู รับรางวัลในโครงการเด็กเก่งท้องถิ่น ระดับประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ กรุงเทพมหานคร

Message us