ยินดีกับนักเรียนเก่ง วิทยาศาสตร์และศิลปะ เทศบาล 4

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่ง เทศบาล 4 สันป่าก่อ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์ และรองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ

 

14 ธันวาคม  2555

 

รางวัลการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ The Terminal near sky   

บริษัทเซ็นทรัลแลนด์แอนด์เฮาส์ คอมเพล็กซ์ จำกัด

 

 

 

เด็กหญิงธีราภรณ์  ทองสุวรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ (3,000 บาท) การประกวดวาดภาพ

 

เด็กหญิงไข่มุข  กันธิยะ

รางวัลรองชนะเลิศ (2,000 บาท) การประกวดวาดภาพ

 

เด็กหญิงสินีนาฎ  กันธิยะ

รางวัลชมเย (1,000 บาท) การประกวดวาดภาพ

 

ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 

ในงานเปิดบ้านครูวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

 

 

เด็กชายไมตรี  แซ่ลี

ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์

 

เด็กชายธนภูมิ  โนจิตร

ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามวิทยาศาสตร์

 

Message us