สำนักสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมกับ กองสาธารรสุขเทศบาลนครเชียงรายศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานของโรงเรียน

คุณสุพิทย์พร  บุนนาค  ผู้อำนวยการกลุ่มงานพื้นที่่สีเขียว สำนักงานสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มาศึกษาดูงานโครงการเกษตรผสมผสานเพื่อรากฐานเศรษฐกิจพอเพียง

 19  ธันวาคม  2555

{gallery}act/016{/gallery} 

Message us