สายชั้นอนุบาลเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมให้กำลังใจคณะครูสายชั้นอนุบาลและนักเรียนจำนวน ๑๕ คน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับเทศบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

🎉 ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล
🏆 รองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันเกมทายซิ…เสียงอะไร?
🏆 รางวัลชมเชย การแข่งขันเกมตัวต่อทักษะเลโก้และเดินตัวหนอน

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

🎉

Message us