นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เยี่ยมชมกองทัพอากาศซ่อมแซมอาคารเรียนหลังประสบภัยแผ่นดินไหว

นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารอากาศ ที่ได้ช่วยซ่อมแซม และ ปรับปรุงอาคารเรียนหลังจากโรงเรียนได้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ผ่านมา 

19 มิถุนายน 2557

โดยท่านายกฯ ได้เยี่ยมชม ซักถามปัญหาและวิธีดำเนินงาน พร้อมทั้ง ให้กำลังใจทหารอากาศที่ได้เสียสละแรงกายและแรงใจในการทำงาน

{gallery}act/036{/gallery}

Message us