ยินดีกับความสำเร็จ รางวัล 2 เหรียญทองโครงงานระดับภาค

จากการแข่งขันทักษะทางวิชการระดับภาคเหนือ โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ รางวัลเหรียญทองอันดับ 4 โครงการศิลปะ และ เหรียญทองอันดับ 8 การร้อยมาลัย ณ เทศบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

ุ6 มิถุนายน  2556

{gallery}act/025{/gallery}

Message us