นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นประธานในการเปิด กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน มีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละระดับชั้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมชมการแสดงความสามารถของเด็กๆ ชมการแสดง science show ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในระดับภูมิภาค

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

#crms4

#Scienceshowt4

Message us