นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะครูเข้าประเมินระบบการจัดการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะครู หัวหน้างานวิชาการ คณะครูกรรมการการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา เข้าประเมินระบบการจัดการศึกษาและห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น ณ โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

Message us