กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเืสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2555

ทางโรงเรียนได้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและยุวกาชาดโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประจำปีการศึกษา 2555  ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรม และเป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ และคณะครูจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายได้มาเยี่ยมค่ายในครั้งนี้อย่างน่าประทับใจ

20 – 21 ธันวาคม 2555

{gallery}act/017{/gallery}

Message us