อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559  ท่านณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการฯ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน 

19 มิถุนายน  2559

{gallery}act/064{/gallery}

Message us