จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาด

ทางโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือและยุวกาชาดทุกระดับชั้นโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพให้กับผู้เรียน

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

{gallery}act/074{/gallery}

Message us