โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข

ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรมใส่บาตรในภาคเช้าและกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้าน เก่ง ดี มีสุข ซึ่งกิจกรรมโครงการได้จัดขึ้นตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๐

{gallery}act/075{/gallery}

Message us