🎉ขอเเสดงความยินดีเด็กเก่ง ท.4

🎉ขอเเสดงความยินดีเด็กเก่ง ท.4
“ เด็กชายกรกช ตาคำ “
นักเรียนเรียนโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ได้รับรางวัลเพชรล้านนา “ชมเชย” และรางวัล เพชรจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 8 จังหวัด วิชา วิทยาศาสตร์ #คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย #โครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2566

Message us