ประเมินโครงการอ่านสร้างสุขในสถานศึกษา ปีที่ 2

คณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาประเมินโครงการ “อ่านสร้างสุขในโรงเรียนและสถานศึกษา” ปีที่ 2  โดยรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้นำเสนอ ผลการดำเนินงานโครงการที่มุ่งให้ความสำคัญกับการอ่าน ผลการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์  ผลการที่เกิดจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างหลากหลาย เหมาะสม ส่งส่งผลให้เกิดการอ่านอย่างมีความสุข

6 ธันวาคม 2556

{gallery}act/032{/gallery}

Message us