อบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

กิจกรรมอบรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) วิทยากรโดย นางวรรญมาศ จันทรา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ และ นายวรวุฒิ ตุ้ยดง ครู โรงเรียนอนุบาลเชียงราย ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

21 มีนาคม 2559

{gallery}act/060{/gallery}

Message us