กิจกรรมไหว้ครูประจำ ปี 2559

โรงเรียนเทศบาล 4 ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยมี ผอ.ประเสริฐ  มโนใจ เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ ระลึกถึงพระคุณของครูที่ได้มอบวิชาความรู้แก่ศิษย์

9 มิถุนายน 2559

{gallery}act/063{/gallery}

Message us