กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธันวาคม 2556

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความกตัญญู รู้คุณพ่อ โดยมีตัวแทนพ่อดีเด่นในแต่ระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

4 ธันวาคม 2556

{gallery}act/031{/gallery}

Message us