ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูแสนดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และขอแสดงความยินดีกับ ครูดีเด่น และ ครูแสนดี 1. ครูวรวิทย์  วงค์สุภา  2. ครูเรณู  สิริบรรสพ  3.ครูผานิตย์  จันทร์หล้า 4.ครูน้ำฝน ชัยเลิศ  และ 5.ครูพิเชษฐ์  คำสุขใส

16  มกราคม  2556

{gallery}act/019{/gallery}

Message us